Vinátta

2014 var Hlíð einn af sex leikskólum sem tók þátt í tilrauna-og aðlögunarvinnu með Vináttu, verkefni Barnaheilla. Verkefnið er forvarnarverkefni gegn einelti í leikskóla.

Veturinn 2016 - 2017 var unnið með eldri börnum leikskólans, blandað saman í litla hópa þvert á deildar.
2017 - 2018 var unnið í litlum hópum með börnunum á Esjuhlíð, Steinahlíð og í Úthlíð.

Skólaárið 2019 byrjuðum við að vinna Vináttuverkefnið með börnum yngri en 3 ára.


Vinátta hefur haft sérstaklega góð áhrif á þau börn sem sýna hegðun sem má bæta. Unnið er með að efla samskipti, tjáningu, sýna samkennd, læra að hlusta, taka tillit til annarra.

Nánar hér

Greina sem birtist í Mosfellingi haustið 2017


Veturinn 2014-2015 var leikskólinn Hlíð einn af sex íslenskum leikskólum sem tók þátt í tilraunavinnu með Vináttu verkefni Barnaheilla (Fri for mobberi). Verkefnið kom til Íslands frá Danmörku en það byggir á snemmtækri íhlutun gegn einelti í leikskólum svo að draga megi úr því í yngri bekkjum grunnskóla. Verkefnið skerpir m.a. á gildi góðra samskipta, vináttu og virðingu fyrir öðrum. Gert er ráð fyrir að þátttakendur tileinki sér þau grunngildi sem verkefnið byggir á í allri vinnu og samskiptum í leikskólasamfélaginu.
Gildin sem verkefnið byggir á og eru samofin öllu leikskólastarfinu eru:

  1. Umburðarlyndi; að viðurkenna og skilja mikilvægi og gildi fjölbreytileikans og að koma fram við alla aðra af virðingu

  2. Virðing; að viðurkenna og virða alla í hópnum og gildi margbreytileikans, að vera öllum góður félagi

  3. Umhyggja; að sýna öllum börnum áhuga, samkennd, samlíðan og hjálpsemi, að hafa skilning á stöðu annarra

  4. Hugrekki; að hafa hugrekki til að bregðast við órétti og að geta sett sér mörk, að vera hugrakkur og góður félagi sem bregst við óréttlæti sem aðrir eru beittir.

Verkefnið byggir á nýjustu rannsóknum á einelti og er þátttaka barnanna, starfsfólks og foreldra grundvöllur þess að vel takist til. Samkvæmt verkefninu er einelti slæmt mynstur eða samskipti sem þróast í aðstæðum og umhverfi þar sem umburðarlyndi skortir gagnvart margbreytileikanum. Alltaf skuli því skoða hópinn sem heild, en ekki einblína á að einhver sé slæmur og annar góður, ekki á geranda og þolanda. Verkefnið byggist því á að efla styrkleika hvers einstaklings og vinna með hópinn í heild, um samskipti, samlíðan, umhyggju, vináttu og vellíðan. Vinátta á því að stuðla að almennri menntun leikskólabarna í hæfni þeirra til að takast á við áskoranir daglegs lífs og í samskiptum við aðra. Verkefnið byggir á að einelti sé á ábyrgð hinna fullorðnu. Hinn fullorðni sem umgengst börnin daglega er sá sem hefur tækifæri til að fyrirbyggja eineltið - og ber skylda til þess. Bangsinn Blær er táknmynd vináttunnar í Vináttu-verkefninu. Hann minnir börnin á að vera góður félagi, huggar þau þegar þau eru sorgmædd og hann hefur í heiðri gildin sem byggt er á. Blær er vinsæll hjá börnunum og hjálpar til við að stuðla að góðum skólabrag og að gæta hvers annars vel. Litlir bangsar sem hvert og eitt barn á tákna samfélag Vináttu. Í leiðbeiningahefti ætlað kennurum er á fræðilegan hátt fjallað um einelti og fjölda hugmynda að verkefnavinnu til að vinna með í leikskólanum. Nuddhefti, samræðuspjöld, sögubók þar sem fjallað er af kímni, skilningi og jákvæðni um erfiðar aðstæður sem upp geta komið í leikskólanum ásamt tónlistardisk og útikennsluhefti fylgja með verkefninu. Með því að hafa fjölbreytileika verkefna mikinn geta öll börnin sýnt styrkleika sína og lagt sitt af mörkum til að vera góður félagi og sýna vináttu, umhyggju og hugrekki. Okkar reynsla er að börnunum líkar vel við efnið sem fylgir og eiga auðveldara með að setja sig í spor annarra.